lean marketing Archive

lean materiały szkolenia

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w modelach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego ...Read More

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem ...Read More