Zarabianie w Krakowie

Najważniejszym spośród trudnych wyzwań w lwiej części miast w naszym kraju jest transport. Nasze województwa są nie dostosowane do tak dużego natężenia korków, jaki powstał przez wzrost liczby samochodów na krajowych ulicach. Przez to właśnie jedną z najważniejszych kierunków rozwoju które musi podjąć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i transport miejski to najważniejszy obszar, który pozwoli poprawić zadowolenie mieszkańców a także poprawi całokształt infrastruktury miasta.

Na tle innych miast, nowe projekty drogowe w Krakowie silnie się wybijają. Mieszkańcy w plebiscycie wypowiedzieli się za budową metra, jednak zanim metro zostanie zbudowane, w komunikację tramwajową i autobusową i nawierzchnie drogowe potrzeba włożyć sporo pieniędzy . Z bardziej istotnych inwestycji trzeba wymienić:
w pełni napędzaną elektrycznie nitkę autobusową – pierwszą w Polsce,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec PKP wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w planach Kraków przewiduje inwestycje w przynajmniej kilkanaście nowych połączeń pomiędzy już wybudowanymi drogami i naprawy już powstałych tras tramwajowych i dróg dojazdowych.
Krakowianie napraw nie lubią – utrudnienia w poruszaniu się i dotarciu do biur dają się im we znaki na co dzień. Trzeba zaś mieć jasność tego, że bez remontów jakość dróg nie może być lepsza i aby było wygodniej, trzeba wytrwałości.Jacek Majchrowski opinie
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie tylko następne drogi, jak również lepszej odporności nawierzchnia jezdni, która będzie lepsza i odporna. (jednym z przykładów jest ścieralna powierzchnia drogi na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, miasto potrzebuje dodatkowo kolejnych remontów i nowych pomysłów, aby jeździło się po mieście wygodnie. Nie tylko autem, ale również autobusami. Mimo to da się zauważyć wyraźnie, że całość jest na prostej drodze do tego, by mieszkańcom żyło się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.