lean materiały szkolenia

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w modelach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a jednocześnie absolutnie niepotrzebnych. produkty wspierające lean Nadrzędnym celem lean managment jest więc zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych materiałów. Skorzystanie z form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w firmie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co interesujące techniki z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.

Podobne artykuły