Funkcjonalne rozwiązania projektowe w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych

Wybierając lokal mieszkalny lub biuro oprócz kwestii funkcjonalnej oraz metrażu lokalu bierzemy pod uwagę na walory związane z estetyką miejsca. Współcześnie dekoratorstwo wnętrz spotyka się z dużym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem zlecić przystosowanie danego lokalu do użytkowania ekspertowi. A czym zajmuje się konkretnie architekt wnętrz? Wbrew krzywdzącym stereotypom, nie tylko przestawianiem bibelotów. Projektant wnętrz to osoba wykształcony, mający nie tylko zmysł estetyczny, ale głównie zdolności jego praktycznego wykorzystania. W skład czynności związanych z zawodem projektanta wchodzą: tworzenie programów przestrzenno – funkcjonalnych, a także nadzór nad przebiegiem procesu, oraz poszczególnymi osobami pracującymi przy danym zadaniu.

Strony internetowe Opole
Projektant wnętrz musi także przeprowadzać analizy – zarówno okolicy zewnętrznej jak i środka budynku, pod kątem działania rozmaitych instalacji, urządzeń wentylacji czy systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Naturalnie opracowanie koncepcji plastycznej wnętrz to również zadanie projektanta. Zawiera się w nim ponad to: wybieranie surowców, decydowanie o sposobie prowadzenia działań nad projektem, dobór indywidualnych instalacji, urządzeń, a nawet – ich projektowanie od zera. Rzetelny architekt wie, że ważne bywa także zagwarantowanie prawidłowej akustyki we wnętrzu. Projekty architektoniczne muszą gwarantować nie tylko estetykę wnętrza, lecz równocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Poczucie estetyki, nie powinno być istotniejsze od komfortu użytkowania.

Podobne artykuły

Leave a Reply