Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym zupełnie niekoniecznych. Najistotniejszym zadaniem lean managment jest zatem zminimalizowanie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych surowców. Wdrożenie form działania lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów.
lean materiały szkolenia”>”>wsparcie lean
Także stosunki między pracownikami w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.

Podobne artykuły

Leave a Reply